Книга «Довідник ветеринарних препаратів»

 

 

Під редакцією д.в.н., професора,член-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України І. Я.Коцюмбаса

Автори: І. Я. Коцюмбас, В. М.Горжеєв, Ю. М. Косенко, В. П. Музика, В. О. Величко, Д. В. Янович, О. І. Чайковська, Л. Є. Зарума

 

Для спеціалістів ветмедицини і промислової фармації, викладачів і студентів вет., фармацевтичних навчальних закладів і факультетів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Замовлення нової книги з фармакології

 

Навчальний посібник складено відповідно до діючої програми для аграрних вищихнавчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» з дисципліни «Фармакологія».
У навчальному посібнику приділено увагу рецептурі, правилам виписування рецептів, технології виготовлення лікарських форм.
Висвітлено питання загальної фармакології – загальні закономірності дії і шляхи введення лікарських речовин в організм тварин та принципи дозування.
Він складається з 4 розділів: «Рецептура», «Загальна фармакологія»,«Спеціальна фармакологія» та «Ветеринарна фітотерапія».
Навчальний посібник включає питання для самоконтролю, тестові
завдання та зразки рецептів для виписування.
У додатках наведена довідкова інформація, необхідна для засвоєння теоретичного матеріалу і проведення лабораторних занять; викладено питання, що стосуються державного нормування реєстрації, регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини.

 

Зразки рецептів на різні лікарські форми

Виписування рецептів на лікарські

форми

Стандартна форма рецепту                                                        Приклад

Порошки поділені на дози

Rp.: Лік. реч. Доза на один                                Rp.: Streptocidi   0,3

прийом                                                                     Norsulfasoli 0,5

Лік. реч. Доза на один                                                M.f. pulv.

прийом                                                                     D.t.d. N 6 in  sacc. chart.

M.f. pulvis                                                                    S. Всередину no 1  порошку 3 рази на добу

D.t.d. N кількість порошків на курс

лікування

S. Як і по скільки порошків   задавати за добу

 

Порошки не поділені на дози

Rp.: Лік. реч. Доза на курс                               Rp.: Natrii sulfatis  50,0

лікування                                                            Natrii hydrocarbonatis 20,0

Лік. реч. Доза на курс                                        Fructus Carvi           10,0

Лікування                                                           M.f. pulv.

M.f. pulvis                                                           Da in sacculus

Da in               в чому видати                             S. До корму по 1 столовій

S. Як і по скільки задавати                                ложці 3 рази за добу

 

Таблетки однокомпонентні

Rp.: Tab. Лік. реч. Маса                                              Rp.: Tabl. Streptocidi    0,5

таблетки                                                             D.t.d. N 10

D.t.d. N кількість таблеток                                 S. Всередину по 2 таблетки   3 рази за добу

S. Як застосовувати по скільки

таблеток за добу

 

Rp.: Лік. реч. Маса                                             Rp.: Streptocidi        0,5

таблетки                                                            D.t.d. N 10 in tabl.

D.t.d. N кількість in tab.                                        S. Всередину no 2  таблетки   3 рази за добу

S. Як застосовувати по

скільки таблеток на прийом

 

 

 

 

Таблетки багатокомпонентні

 

Rp.: Таb.Назва таблетки. Кількість            Rp.: Tabl. «Allocholum» N 12

S. Як застосовувати по скільки                    S. Всередину по  2 табл..  3 рази за добу

таблеток на прийом

Драже

 

Rp.: Dragee Лік. реч                                 Rp.: Dragee Aminazini  0,025 N 12

кількість діючої речовини.                            D.S. Всередину по 3 драже на прийом

D.S. Як застосовувати по скільки

драже на прийом

 

Розчин однокомпонентний для зовнішнього застосування

 

Rp.: Sol. Лік. реч. Концентрація,               Rp.: Sol. Kalii permanganatis

кількість розчину                                        0,1 % — 3 00 ml

D.in vitro                                                        D.in vitr.

S. Як застосовувати                                        S. Для промивання рани

 

Розчин багатокомпонентний для зовнішнього застосування

 

Rp.: Лікар. речов. Кількість.                               Rp.: Streptocidi 5,0

Лікар. речов. Кількість.                                                  Ac. borici 5,0

Розчинник (Aq. destill., aether                                        Aq. destill. ad     100 ml

aethylici). Кількість розчину                                          M.f. sol.

M.f. solution                                                                      D.in vitr.

D.in vitro                                                                       S. Для промивання рани

S. Як застосовувати

 

Розчин для ін ‘єкцій

Rp.: Лікар. речов. Кількість                                     Rp.: Streptocidi 2,0

Розчинник (Aq. pro inj. ad, olei                                        Aq. proinj.ad      50 ml

Helianthi ad, sol. Natrii chloride                                        M.f. sol. Steril.!

isoton. ad). Кількість.                                                        D.in vitro

M.f. sol. Steril.! простерилізувати                         S. Підшкірно на 1 введення

(Para asept.) приготувати асептично

D.in vitro

S. Як застосовувати по скільки

 

 

 

 

Розчин в ампулах

 

Rp.: Sol. Лікарська речовина. Концентрація.               Rp.: Sol. Coffeini-natrii benzoatis Кількість в ампулі                                                                                                     20% — 10 ml

D.t.d. N кількість ампул in amp.                                     D.t.d. N 3 in amp

in vitro orig.                                                                S. Підшкірно no 10 мл 3 рази за добу

S. Як застосовувати по скільки

Галенові препарати:

 

Настойки

Rp.: Tinct. Назва рослини.                                      Rp.: Tinct. Veratri 30 ml.

Кількість настойки для лікування                                 D.in vitr.

D. В чому видати                                                    S. Всередину по 10 мл в 0,5 л

S. Як застосовувати по скільки задавати                              води 3 рази за добу

 

 

Екстракти

Rp.: Extr. Назва росл. Концентрація.            Rp.: Extr. Valerianae fluidi 30 ml

екстракту (fluida рідкий,                                 D.S. Всередину no 10 мл 2 рази

spissa густий, sicca сухий)

К-ть для лікування

D.S. Як застосовувати по скільки

 

Мазь однокомпонентна

Rp.: Unq. Лікар. речов.                                    Rp.: Unq. Ichthioli 10% — 30,0

Концентрація. Кількість.                                    D.in vitr.

D.in olla S. Зовнішнє для втирання                      S. Як застосовувати

 

Мазь офіцинальна

Rp.: Unq. Назва. К-ть мазі                               Rp.: Unq. «Wilkinsonum» 30,0

D.S. Як застосовувати                                          D.S. Зовнішнє для втирання

 

Мазь багатокомпонентна за мануальним прописом

 

Rp.: Лік. речов. Кількість                                   Rp.: Ichthyoli      10,0

Лік. речов. Кількість.                                          Ac. borici      3,0

Формоутвор. основа:                                           Vaselini       87,0

Vaselinum                                                             M.f. unq.

Lanolinum                                                              D. in oil.

Olei Parafmum                                                       S. Зовнішнє на рану

M.f. unquentum

D. in olla

S. Як застосовувати

 

 

Лінімент

Rp.: Лікар.речов. Кількість                              Rp.: Therebenthinae 150 ml

Лікар. речов. Кількість.                                   Sol. Ammonii caustici  100 ml

Формоутвор. основа:                                        Olei Helianthi 350 ml

Олія соняшникова (ol. Helianthi)                       M.f. linim.

вазелінова   (ol. Vaselini)                                  D. in vitr.

M.f. linimentum                                                   S. Втирати в шкіру

D. in vitro

S. Як застосовувати

Паста для зовнішнього застосування

 

Rp.: Лікарська речовина. Кількість.                           Rp.: Zinci oxidi         3,0

Лікарська речовина. Кількість                                           Ac. borici         10,0

Наповнювач до 25%: Bolus alba,                                        Boli albi           12,0

Talcum,                                                                          Vaselini           50,0

Calcii carbonas                                                                 M.f. pasta

Формоутворююча речовина:                                               D.in oil.

vaselinum                                                                      S. Втирати в шкіру parafmum

M.f. pasta

D.in olla

S. Як застосовувати

 

Супозиторії офіцинальні

Rp.: Supp. Лікарська речовина. Доза.                Rp.: Supp. cum Ichthyoli a 5,0 N 5

D.t.d. N кількість супозиторіїв                                   S. У матку по 1 супозиторію

S. Як застосовувати

 

Капсули

Rp.: Лікарська речовина. Доза.                                  Rp.: Oxytetracyclini    2,0

D.t.d. № кількість in caps.                                             D.t.d. N 12 in caps.

S. Як застосовувати                                                     S. Всередину по 1 капсулі З рази за добу

Збори для відварів або настоїв

 

Rp.: Росл.сиров.,Кількість                           Rp.: Herbae Chamomillae   50,0

для лікування                                                    Folii Menthae 30,0

Росл.сиров., Кількість                                         Fructus Carvi 10,0

для лікування .                                                   M.f. spec, ad inf.

M.f. species ad infuse для настою                          D. in sacculus

ad decocti для відвару                                          S. Залити 1 л кип’ятку насто-

D. in sacculus                                                         яти 30 хв процідити. Випою-

S. Як приготувати і засто-                                              ювати по 1 л.

сувати

 

 

Настої та відвари

Rp.: Infusi. (Decocti). Сировина.

Назва рослини   ex доза рослини                          Rp.: Inf. herbae, Chamomillae

ad  скільки                                                                   ex 30,0 ad 300 ml.

приготувати настою (відвару)                                       D.in vitr.

D.in vitro                                                                     S. Внутрішнє. По 1 склянці

S. Як застосовувати                                                            3 рази за добу

Rp.: Decocti Corticis Quercus  50,0-500 ml.

D.in vitr.

S. До корму на 1 прийом

Слизи

Rp.: Mucilag. Сировина. Рослина.              Rp.: Mucilag. Semenis Lini 500 ml.

Кількість.                                                     D.S. Всередину на 1 прийом

D.S. Як застосовувати

 

Мікстури

Rp.: Лікарська речовина. Кількість.                       Rp.: «Timpanolum» 250 ml.

Формоутворююча речовина                                         Inf. nerbae Chamomillae

(настій, відвар або слиз)                                               50,0 — 500 ml.

M.D.S. Як застосовувати                                           M.D.S. Всередину на 1 прийом

 

Антибіотики.

 

Антибіотик — порошок у флаконі

Rp.: Антибіотик. Кількість у флаконі.       Rp.: Benzilpenicillini natrii 800000 МО                                                   D.t.d № кількість флаконів

S. Як застосовувати                                    D.t.d. N 3 in vitro orig.

S. Підшкірно по 800 тис. МО

 

Розчинник для антибіотика

Rp.: Sol. Розчинник. Концентрація.              Rp.: Sol. Novocaini 0,5% — 10 ml

Кількість.                                                         D.t.d. N 3 in amp.

D.t.d. N кількість ампул                                   S. Розчинник для антибіотика

S. Розчинник

Офіцинальні    розчини   антибіотиків

Rp.: Sol. Антибіотик. Концентрація.        Rp.: Sol. Apramycini 20%) — 50 ml

Фасовка.                                                   D.t.d. N 2 in vitr. orig.

D.t.d. N кількість in vitro originalis                 S. Внутрішньом’язево пo 50 мл.

S. Як застосовувати

Гормональні препарати

Rp.: Гормон мілілітрів (ОД) у флаконі.                            Rp.: Insulini 5 ml. (200 ОД)

D.t.d. N кількість флаконів

in vitro originalis                                                           D.t.d. N 2 in vitr. orig.  S.Як астосовувати                                                        S. П /ш по 5 мл (200 ОД) на 1 раз.

 

Опитування: Джерела інформації

Ми живемо в час, коли без глобальної мережі Інтернет важко представити свій буденний день. Інтернет помагає нам в навчанні і роботі. Тому назріває питання: яке джерело інформації для вас є найзручнішим — в електронному чи в книжному вигляді? Свою думку виразіть у коментарях! Дякую:)

Підсумкові тестові завдання

 

?
Збірник загальнодержавних стандартів, які гарантують якість лікарських речовин називають:
— армакологія;
— фармакогнозія;
— фармакопея
— фармація.
?
Кімната, в якій виготовляють лікарські засоби за прописом лікаря називається:
— матеріальна;
— рецептурна;
— приймальна;
— торгова.
?
Група отруйних лікарських речовин на латинській мові називається:
— Heroica;
— Venena;
— Varia;
— Officina.
?
Речовини списку А відпускають за:
— спеціальним рецептом;
— рецептом, виписаним на спеціальному бланку;
— простим рецептом;
— рецептом, виписаним на спеціальному бланку і завіреному печаткою лікувальної установи.
?
Що означає напис на рецепті “ Cito! ”?
— найшвидше;
— не дійсний;
— приготуй;
— швидко.
?
Складова частина рецепта, де описані дані про тварину:
— сигнатура;
— пропис;
— напис;
— підпис
?
При виготовлені настоїв використовують рослинну сировину і:
— спирт;
— ефір;
— олію;
— воду.
?
При виготовлені настойки використовують лікарськи рослини і:
— ароматичну воду;
— спирт;
— олію;
— переварену воду.
?
Які бувають екстракти?
— густі і м’які;
— рідкі, м’які, сухі;
— рідкі, густі, сухі;
— сухі і м’які.
?
Настій згідно технології, нагрівають на водяній бані протягом:
— 15хв.
— 30хв.
— 45хв.
— 3–5хв.
?
Відвар, згідно технології витримують на кип’ячій  водяній бані протягом:
— 10хв.
— 15хв.
— 30хв.
— 45хв.
?
Масове співвідношення рослинної сировини і води у відварі становить:
— 1:10
— 1:50
— 1:100
— 1:1
?
Латинська назва слизу:
— Unguentum;
— Decoctum;
— Pulvis;
— Mucilago.
?
Які рослини мають найбільше слизу:
— кора верби;
— алтейний корінь;
— ягоди ялівцю;
— листя подорожника.
?
На скільки днів можна прописати настій і відвар
— 4 – 8;
— 5 – 10;
— 1 – 2;
— 2 – 4.
?
Чим відрізняються між собою пілюлі і болюси
— кольором;
— масою;
— технологією приготування;
— способи застосування.
?
Які є супозиторії:
— ректальні і оральні;
— оральні та ін’єкційні;
— вагінальні і для зовнішнього застосування;
— ректальні і вагінальні.
?
Як застосовують кашки?
— зовнішньо;
— внутрішньо;
— на рану;
— на місце опіку.
?
Яка маса болюсів для великих тварин
— 1 – 3г;
— 0,5 – 1г;
— 5 – 20г;
— 20 – 70г.
?
Якої концентрації перекись водню застосовують для промивання ран?
— 1%
— 3%
— 5%
— 7%
?
Які рослини використовують для покращення травлення7
— шавлія, вільха
— липа, багно
— лепеха, деревій
— сена, ревінь
?
Який лікарський барвник застосовують зовнішньо у вигляді 1%-го спиртового розчину?
— генціанвіолет
— брильянтовий зелений
— метиленовий синій
— етакредину лактат
?
Яку дію проявляє карбахолін?
— прискорює перистальтику кишечника
— сповільнює перистальтику кишечника
— розширює зіницю
— прискорює серцеві скорочення
?
Який препарат застосовують при отруєнні цукровими буряками?
— анальгін
— глюкоза
— інсулін
— кофеїн
?
Який препарат йоду має стійкий специфічний запах?
— калію йодит
— йоденол
— розчин Люголя
— йодоформ
?
Яку із кислот застосовують при гострому розширенні шлунку у коней?
— молочну
— борну
— хлористоводневу
— оцтову
?
Який з препаратів має антигельмінтну дію?
— натрію сульфат
— аміназин
— піперазин
— ністатін
?
Яка інша назва вітаміна С?
— нікотинова кислота
— аскорбінова кислота
— молочна кислота
— ретенол
?
Який препарат блокує дію холіноміметиків?
— глюкоза
— кофеїн
— атропін
— камфора
?
Доза що викликає смерть називається?
— ударною
— летальною
— токсичною
— дробною
?
Які речовини дозуються в одиницях дії?
— сульфаніламіди
— антигельмінтики
— антибіотики
— анестетики
?
Розчин якого вітаміна має малиновий колір?
— В1
— В2
— В6
— В12
?
Як діють антибіотики?
— болезаспокійливо
— антигельмінтно
— протимікробно
— ромінаторно
?
Який вітамін застосовують при рахіті?
— А
— В
— С
— D
?
Яку дію мають препарати сірки?
— протибродильну
— протипаразитарну
— відхаркуючу
— дезинфікуючу
?
Одночасна дія кількох речовин в одному напрямку?
— синергізм
—  антагонізм
— кумуляція
— алергія
?
Який з препаратів не проявляє дезінфікуючої дії?
— фенол
— лізол
— ланолін
— креолін
?
Як діє адреналін на судини?
— викликає параліч
— розширює поверхневі судини- не впливає
— звужує поверхневі судини
?
Які речовини збуджують чутливі нерви?
— анальгетики
— обволікаючі
— гіркоти
— анестетики
?
Який препарат має виражену дію у кишечнику?
— фталазол
— стрептоцид
— норсульфазол
— уросульфат
?
Який алкалоїд одержують з листя дурману
— платифілін
— атропін
— скополамін
— пілокарпіт
?
Вкажіть водорозчинний вітамін?
— токоферол
— піридоксин
— ретинол
— кальциферон
?
Яка концентрація калію перманганату використовується у ветеринарії?
— 0,1-0,2%
— 2-5%
— 5-10%
— 10-20%
?
Який препарат активізує функцію матки ?
— інсулін
— адреналін
— окситоцин
— вазопресин
?
Які протипоказання для застосування подразнюючих засобів?
— пухлини, туберкульоз
— запалення суглобі
— запалення сухожилків
— хвороби органів дихання
?
Які рослини мають жовчогінну дію?
— бузина, липа
— кульбаба, полин
— цмин піщаний, розторопша
— родовик, барвінок
?
Який препарат застосовують для стимуляції дихання?
— камфору
— кофеїн
— стрихнін
— цититон
?
Коли застосовують румінаторні засоби?
— при тимпанії у жуйних
— при хімостазі у свиней
— при пневмонії у коней
— при відсутності апетиту у собак
?
Яка маса пілюлі?
— 0,1 – 0,5г;
— 0,5 – 1г;
— 0,1 – 1г;
— 1 – 2г.
?
Від чого залежить доза лікарської речовини?
— стану лікарської речовини;
— способи фіксації тварини;
— шляху введення ліків;
— кількості лікарських речовин.
?
Дія ліків, що проявляються стійкими змінами генетичного апарату:
— ембріотоксична;
— тератогенна;
— алергічна;
— мутагенна.
?
Введення лікарських речовин безпосередньо у вим’я називається:
— ректальне;
— інтраназальне;
— оральне;
— інтрацистернальне.
?
Наука яка вивчає правила виписування ліків і технологія виготовлення лікарських форм:
— рецептура;
— фармакогнозія;
— токсикологія;
— фармакотерапія.
?
Установа де виготовляють зберігають і випускають лікарські засоби:
— система Укрветпромпостач;
— фармацевтична фабрика;
— аптека;
— рецептурна кімната.
?
Однорідна гомогенна рідина, яка у всіх своїх частинах має однаковий хімічний склад:
— мікстура;
— розчин;
— мазь;
— розчинник.
?
Співвідношення, яким користуватися при виготовлені настоїв і відварів для сильнодіючих і отруйних речовинах:
— 1:10
— 1:400
— 1:30
— 1:50
?
Суміші висушених і дрібно подрібнених частин лікарських рослин.
— брикети;
— лікарські трави;
— травники;
— збори.
?
Речовина, яку одержують з промивних вод, що залишилося після обробки вовни.
— ланолін;
— вазелін;
— гліцерин
— живиця.
?
Концентрована витяжка з лікарських рослин сировини:
— ароматична вода;
— настій;
— настойка;
— екстракт.
?
Яким співвідношенням користуються при виготовленні слизу з насіння льону:
— 1:10
— 1:30
— 1:1
— 1:100
?
Що є прикладом природної емульсії:
— кров;
— молоко;
— слина;
— жовч.
?
Якою може бути маса виготовленого болюса:
— 1 – 3
— 5 – 10
— 1 – 20
— 0,5 – 15
?
Таблетки покриті оболонкою у воді t 37 повинні розчинятися за:
— 5хв.
— 10хв.
— 30хв.
— 60хв.
?
Яку речовину використовують для ущільнення і підвищення в’язкості мазей:
— парафін;
— віск бджолиний;
— вазелін;
— свинячий жир.
?
Для яких тварин найкраще задавати лікарську речовину у формі кашки:
— ВРХ;
— коням;
— птиці;
— свиням.
?
Якої форми повинні бути супозиторії для введення у сечівник:
— овальної;
— бочкоподібної;
— паличкоподібної;
— круглої.
?
Дія ліків, що проявляється на місці контакту з тканинами:
— резорбтивна;
— рефлекторна;
— місцева;
— побічна.
?
Дія лікарської речовини, що проявляється після всмоктування і надходження в кров:
— рефлекторна;
— резорбтивна;
— основна;
— побічна.
?
Дія ліків, яка проявляється анатомічними дефектами новонароджених:
— мутагенна;
— канцерогенна;
— токсична;
— тератогенна.
?
Одночасна дія кількох речовин в одному напрямку:
— синергізм;
— кумуляція;
— антагонізм;
— алергія.
?
Нейтралізація або послаблення дії одного препарата іншим при їх одночасному введенні:
— кумуляція;
— анафілаксія;
— антагонізм;
— алергія.
?
Кількість лікарської речовини призначена на одне введення:
— ін’єкція;
— доза;
— вливання;
— пункція.
?
Шлях введення ліків через травний канал називається:
— парентеральним;
— інтраназальним;
— ентеральним;
— інтрацистеріальним.
?
Спосіб введення ліків через рот називається:
— ректальний;
— парентеральний;
— ентеральний;
— оральний.
?
Шлях введення ліків через пряму кишку називається:
— інгаляція;
— ректальний;
— оральний;
— парентеральний.
?
Введення лікарських речовин в органи дихання називається:
— вливання;
— ін’єкція;
— пункція;
— інгаляція.
?
Яка рослинна сировина використовується для виготовлення відварів:
— квітки і листя рослини;
— надземна частина рослин;
— коріння, кора, кореневище рослин;
— квіти, плоди, листки.
?
Чим різняться між собою мазь і паста?
— формоутворюючою речовиною;
— вмістом порошкоподібних речовин;
— кольором;
— технологією приготування.
?
На який відділ ЦНС найбільш виражена дія кофеїну?
— кору головного мозку;
— підкорку;
— довгастий мозок;
— спинний мозок.
?
Вкажіть розчинник для камфори:
— вода;
— ефір;
— олія;
— хлороформ.
?
Для тварин якого виду не застосовують інгаляційні наркотики:
— собакам;
— свиням;
— коням;
— ВРХ.
?
Який препарат використовують для наркозу ВРХ?
— хлороформ;
— етиловий спирт;
— ефір;
— хлоралгідрат.
?
У якій концентрації застосовують етиловий спирт для наркозу ВРХ:
— 10 – 20%
— 30 – 33%
— 40%
— 70%
?
Для чого застосовують настойку валеріани?
— для посилення дії наркотиків;
— як заспокійливий засіб;
— як снодійний;
— для зняття судорог.
?
Якій препарат використовують для інфільтраційної анестезії в концентрації 0,25%?
— анестезин;
— совкаїн;
— новокаїн;
— дикаїн.
?
Що таке анестезія?
— втрата больової чутливості;
— відсутність відчуття смаку;
— втрата тактильної чутливості;
— втрата всіх видів чутливості.
?
Як називається втрата больової чутливості?
— анестезія;
— гіперестезія;
— наркоз;
— аналгезія.
?
Яку дію проявляють в’яжучі засоби?
— утворюють колоїдну плівку;
— утворюють альбумінати;
— утворюють осад;
— утворюють опік.
?
Способи застосування порошків:
— підшкірно;
— внутрішньовенно;
— внутрішньом’зево;
— зовнішньо.
?
Яку з названих речовин використовують як основу для приготування мазей?
— Aqua destillata ( вода дистильована );
— Spiritus aethylicus ( спирт етиловий );
— Lanolinum anhydricum ( ланолін );
— Bolus alba ( біла глина ).
?
Відмітити мінімальний вміст порошкоподібних речовин, які входять до складу пасти:
— 10%
— 15%
— 25%
— 90%
?
Відмітити правильне співвідношення інгредієнтів для виготовлення олійної емульсії ( олія, емульгатор, вода ):
— 1:1:1
— 2:2:2
— 2:1:10
— 2:1:17
?
Що таке «Фармакопея»?
— підручник з фармакології;
— довідник ветеринарного спеціаліста;
— збірник загальнодержавних стандартів та положень, які нормують якість лікарських засобів;
— збірник статей лікарських препаратів групи А і Б.
?
Які лікарські форми належать до твердих?
— порошки, болюси, пілюлі, брикети, екстракти, мила, таблетки, гранули, капсули;
— гранули, драже, присипки, збори, таблетки, кашки, брикети, дусти;
— порошки, дусти, присипки, збори, таблетки, брикети, драже, гранули;
— порошки, таблетки, збори, олівці, пластирі, аерозолі.
?
У яких співвідношеннях беруть лікарську сировину і рідину для виготовлення настойок?
— 1:30;
— 1:400;
— 1:5;
— 1:100.
?
Як довго дійсні рецепти виписані на отруйні та наркотичні препарати:
— рецепти на отруйні та наркотичні препарати дійсні 5 діб з дня виписування;
— рецепти на отруйні та наркотичні препарати дійсні 10 днів;
— рецепти на отруйні та наркотичні препарати дійсні 2 місяці;
— рецепти на отруйні та наркотичні препарати дійсні 1 місяць.
?
Вкажіть складові частини рецепту в порядку їх загальноприйнятої і затвердженої послідовності:
— звернення, пропис, вказівки про форму, сигнатура, напис, підпис лікаря;
— сигнатура, звернення, пропис, вказівки про форму, напис, підпис лікаря;
— напис, звернення, пропис, вказівки про форму, сигнатура, підпис лікаря;
— вказівка про форму, напис, пропис, сигнатура, звернення, підпис лікаря.
?
Які речовини належать до інгаляційних наркотиків?
— тіопентал – натрію;
— хлоралгідрат;
— ефір для наркозу;
— гексенал.
?
Речовини, що збуджують ЦНС?
— спирт етиловий;
— анальгін;
— кофеїн;
— броміди.
?
Дайте характеристику кофеїну.
— алкалоїд, що міститься в листі чаю і плодах коли;
— збуджує спинний мозок;
— відноситься до седативних засобів;
?
Як проявляється дія кофеїну на ЦНС?
— пригнічує ЦНС;
— у малих дозах стимулює функцію кори головного мозку;
— пригнічує центри довгастого мозку;
— посилює процеси гальмування в корі головного мозку.
?
Яка речовина має характерний сильний запах і пекучий смак?
— камфора;
— коразол;
— кордіамін;
— кофеїн.
?
Які речовини належать до неінгаляційних наркотиків?
— хлороформ;
— хлоралгідрат;
— фторотан;
— ефір для наркозу.
?
Як діють заспокійливі препарати?
— пригнічують довгастий мозок;
— посилюють процеси гальмування і послаблюють збудження;
— не впливають на збудників головного мозку;
— посилюють нервову – м’язову передачу.
?
Який препарат викликає некроз при попаданні під шкіру?
— 10% розчин кальцію хлориду;
— кофеїн – бензоат натрію;
— 40% розчин глюкози;
— ефір етиловий.
?
До якої фармакологічної групи належить новокаїн?
— адсорбуючі;
— в’яжучі;
— місцевоанестезуючі;
— пом’якшуючі.
?
Який з препаратів належить до подразнюючих?
— лідокаїн;
— ментол;
— настойка валеріани;
— аміназин.
?
Назвіть із перерахованих речовин гормони:
— натрію саліцилат, анальгін;
— суіферовіт, ферогмекін;
— інсулін, окситоцин;
— камфора,кофеїн.
?
Яка речовина пригнічує больовий центр?
— анальгін;
— папаверин;
— аспірин;
— амідопирин.
?
До якої групи речовин належить кислота ацетилсаліцилова:
— до збуджуючих ЦНС;
— до ненаркотичних анальгетиків;
— до снодійних наркотиків;
— до інгаляційних.
?
Дайте характеристику озокериту:
— порошок, добре розчинний в оліях;
— жироподібна речовина, одержана в процесі промивання овечої вовни;
— тверда маса темного кольору, гірський віск;
— прозора сиропоподібна речовина, триатомний спирт.
?
Які концентрації спирту як бактерицидного засобу?
— 10 – 12%
— 50 – 70%
— 30 – 33%
— 20 – 40%
?
Який препарат належить до групи пом’якшуючих засобів:
— тримекаїн;
— натрію саліцилат;
— ланолін;
— активоване вугілля.
?
Дайте характеристику натрію сульфату:
— місцево подразнює тканини;
— сіль алкалоїду опію;
— безбарвні кристали з вираженою проносною дією;
— має нейротропну дію.
?
Який з препаратів належить до антибіотиків?
— неоміцин;
— фталазол;
— аміназин;
— спирт етиловий.
?
До якої хімічної групи належить калію перманганат?
— антибіотики;
— окислювачі;
— антигельмінтики;
— кокцидіостатики.
?
Вкажіть антибіотики пеніцелінового ряду?
— поліміксин, лінкоміцин;
— екмолін, олететрин;
— канаміцин, неоміцин;
— ампіцилін, біцилін.
?
Який з місцевоанестезуючих засобів для тварин найменш токсичний?
— тримекаїн;
— новокаїн;
— анестезин;
— дикаїн.
?
До рослинних препаратів, що містять антраглікозиди належить:
— корінь кульбаби;
— корінь лепехи;
— трава деревію;
— корінь ревеню.
?
Зовні як подразнюючий і відволікаючий засіб у формі лініментів при хронічному запалені суглобів та м’язів застосовують:
— вератрин;
— новокаїн;
— скипидар;
— магнію сульфат.
?
Білий порошок, належить до списку А, погано розчинний у воді ( 1:60 ), має блювотну дію:
— магнію сульфат;
— апоморфіну гідрохлорид;
— ментол;
— натрію сульфат.

 

 

Тести «Протимікробні засоби»

 

?
В чому розчиняється кристалічний йод:
— вода
— гліцерин
— олія
— спирт
?
Яка концентрація калію перманганату для промивання слизових оболонок:
— 0,01%
— 0,1%
— 5%
— 10%
?
Що являє собою формалін:
— 10% р-н формальфігіду
— 20% р-н формальфігіду
— 30% р-н формальфігіду
— 40% р-н формальфігіду
?
Скільки хлору міститься у хлорному вапні:
— 5%
— 20%
— 35%
— 90%
?
Який препарат формальдегіду  вводять внутрішньовенно:
— формалін
— лізоформ
— уротропін
— параформ
?
Який розчин калію перманганату проявляє найбільш сильну бактерицидну дію:
— свіжовиготовлений
— той джо простояв добу
— той що простояв 5 діб
— той що простояв 10 діб
?
Як діє калію перманганат:
— блювотно і румінаторно
— припікаюче і дезодоруюче
— подразно
— протизапально
?
В якій концентрації беруть спирт для приготування 5% розчину йоду:
— 20%
— 40%
— 70%
— 95%
?
Який препарат йоду застосовують для лікуваннЯ актиномікозу:
— 5% спиртовий р-н
— р-н люголя
— йодинол
— 10% спиртовий р-н
?
Який препарат йоду має неприємний запах:
— йодинол
— йодоформ
— калію йодит
— р-н Люголя
?
Який препарат застосовують для знезараження ставків:
— кальценовану соду
— питну соду
— гашене вапно
— палену магназію
?
Який препарат застосовують для дезинфекції м*ясокомбінатів,молокозавіодів, доїльних апаратів:
— гашене вапно
— кальценовану соду
— їдкий натрій
— їдкий калій
?
В якій концентрації застосовують розчин їдкого натрію для дезинфекції приміщень , зараженихї спорами сибірки:
— 2-3%
— 5%
— 10%
— 30%
?
В якій концентрації застосовують розчин настрію гідрокарбонату внутрішньо:
— 0,5%
— 1%
— 3%
— 7%
?
В якій концентрації застосовують розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно:
— 2%
— 5%
— 10%
— 15%
?
Механізм дії лугів:
— зневоднюють клітини,коагулюють білки
— розчиняють білки,омилюють жири
— припікають тканини
— сприяють утворенню струпів
?
Лікарські засоби які застосовують для знищення мікроорганізмів на шкірі,ранах і слизових оболонках називають:
— дезинфікуючі
— інсектицидні
— хіміотерапевтичні
— антисептичні
?
Лікарські засоби які застосовують для знищення мікроорганізмів у навколишньому середовищі:
— дезинфікуючі
— антисептичні
— акарициди
— фунгіциди
?
Лікарські засоби які застосовують для знищення збудників хвороб у крові і тканинах організму:
— антисептичні
— хіміотерапевтичні
— дезинфікуючі
— репеленти
?
Синонім фенолу:
— каустична сода
— карбонова кислота
— гашене вапно
— питна сода
?
Препарати фенолу протипоказані:
— кролям
— вівцям
— собакам
— котам
?
Які властивості має іхтіол:
— чорно-бура рідина із специфічним запахом
— прозора масляниста рідина червоно- бурого кольору
— безбарвні кристали із специфічним запахом , при  зберіганні рожевіють
— жовтий порошок із неприємним запахом
?
Коли застосовують іхтіол в 2% концентрації:
— зовнішньо при флегманах і атриті
— при вагінітах і метритах
— внутрішньо як румінаторний
— внутрішньовенно як кровоспинний
?
який препарат застосовують в чистому вигляді для знезараження збруї для коней:
— дьоготь березовий
— карбонову кислоту
— борну кислоту
— іхтіол
?
Антидотом при отруєнні важким металом:
— калію перманганат
— глюкоза
— унітіол
— крохмальний слиз
?
Які властивості має сульфат міді:
— білий кристалічний порошок без запаху
— кристалічний порошок синього кольору
— жовтий порошок з різким запахом
— фіолетові кристали з металічний блиском
?
Який з препаратів має антигельмінтні властивості:
— фенол
— протаргол
— магнію сульфат
— міді сульфат
?
Який препарат відноситься до сильних кислот:
— борну кислоту
— хлористеводневу кислоту
— молочну кислоту
— саліцилову кислоту
?
Якмй препарат послаблює сфінктери шлунка при  спазмі:
— оцтова кислота
— хлористоводнева кислота
— саліцилова кислота
— молочна кислота
?
Синтетичний антибіотик групи левоміцетину:
— канаміцин
— етритроміцин
— синтоміцин
— екмолін
?
Антибіотик світло-жовтого кольору без запаху та без смаку, погано розчинний у воді, застосовується внутрішньо:
— ампіцилін
— левоміцитин
— тетрациклін
— неоміцин
?
Який антибіотик проникає в кісткову тканину:
— тетрациклін
— лінкоміцин
— пеніцелін
— еритроміцин
?
Як дозують антибіотики:
— в одиницях дії на 1 кг ваги тварини
— в одиницях дії на голову
— в міжнародних одиницях на 1 кг ваги тварини
-у вагових чи об`ємних одиницях на голову
?
Які препарати відносять до антибіотиків ІІІ-ІV покоління:
— пеніцилін
— макроліди
— цефазолін
— неоміцин
?
Який антибіотик має протигрибкову дію:
— тетрациклін
— пеніцилін
— ністатін
— екмолін
?
Який антибіотик застосовують при кишечних інфекціях:
— левоміцитин
— цефазолін
— біцилін
— лінкоміцин
?
Який розчинник подовжує дію антибіотиків:
— 0,9% розчин натрію хлориду
— вода для ін`єкцій
— 0,25% розчин новокаїну
— 5% розчин глюкози
?
Який антибіотик випускають у формі таблеток:
— бензилпеніцилін
— стрептоміцин
— ампіцилін
— окситетрациклін
?
Яке поєднання антибіотиків застосовують при лікувані бешихи свиней:
— пеніцилін із стрептоміцином
— ампіцилін з левоміцетином
— біцилін-1 з біциліном-3
— стрептоміцин з екмоліном
?
Який антибіотик діє на великі віруси і мікоплазму:
— біцилін-5
— стрептоміцин
— тетрациклін
— еритроміцин
?
Який антибіотик застосовують у вигляді очної мазі:
— окситетрациклін
— біоміцин
— левоміцитин
— поліміксин
?
Скільки часу антибіотики діють в організмі:
— 1-3 год
— 2-5 год
— 7-10 год
— 12-16 год
?
При нераціональному використанні антибіотиків можливі:
— септицимія
— гіпервітаміноз
— дисбактеріоз
— асфіксія
?
Хто вперше у 1928 році висловив думку про пригнічуючу  дію неочишченого пеніциліну на стафілококи:
— З.В.Єрмольєва
— І.І.Мєчніков
— Л.Пастер
— А.Флемінг
?
Чи потрібно визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків:
— ні
— так
— потрібно тільки в молодняка тварин
— потрібно тільки у вагітних тварин

 

Тести «Засоби, що впливають на процеси обміну речовин»

 

?
Як діє кальцію хлорид?
— протизапально
— послаблює серцеві скорочення
— активізує ферменти
— стимулює кровотворення
?
Препарат для стимуляції тічки та охоти?
— тироксин
— синестрол
— панкреатит
— кортизон
?
Який з препаратів застосовують для припинення кровотеч?
— ціанокобаламін
— тромбін
— рибофлавін
— адонізид
?
Який з препаратів відноситься до серцевих глікозидів?
— ретинол
— тироксин
— фероглюкін
— адонізин
?
Гормони якої залози використовують при  алегргічних ураженнях шкіри?
— гіпофіза
— підшлункової
— щитовидної
— надниркової
?
Який вітамін регулює обмін кальцію?
— токоферол
— піродоксин
— кокарбоксилаза
— ергокальціферол
?
Як діють препарати антикогулянтів?
_ посилюють процеци асиміляції
_ пригнічують процеси дисиміляції
_ регулюють ферментні процеси
— гальмують процеси зсідання крові
?
Вкажіть препарат з группи жиророзчинних вітамінів?
— ретинол
— тіаміну бромід
— ціанокобалмін
— рутин
?
Як діють солі кальцію на серце?
— сприяють інтенсивному скороченню серця
— послаблюють систолічні скорочення
— послаблюють діастолічні скорочення
— викликають зупинку серця
?
Який препарат застосовують для нейтралізації кальцію хлориду при введенні підшкірно?
— магнію хлорид
— магнію сульфат
— натрію сульфат
— кальцію карбонат
?
Гормональний препарат фолікулів яєчника?
— інсулін
— АКТГ
— естрон
— окситоцин
?
Який вітамін синтезцється в рубці жуйнрих тиварин?
— вітамін А
— вітамін В
— вітамін С
— вітамін Д
?
Який препарат застосовують при  отруєнні цукровими буряками?
— синестрол
— інсулін
— прогестерон
— метилтестерон
?
Вкажіть  протиалергічний препарат?
— окситоцин
— піридоксин
— ціанокобалмін
— преднізолон
?
Який ефект характерний для дії іонів кальцію?
— посилення чи послаблення скорочень серця
— зупинка в діастолі
— зупинка в систолі
?
Який гормональнрий препарат використовують для підвищення плодючості?
— СЖК
— тироксин
— пітуїтрин
— ліпокаїн
?
Препарати вітаміну D2
— холікальціферол
— ергокальціферол
— аксерофтал
— токоферол
?
Який препарат кальцію вводять внутрішньовенно?
— кальцію глюканат
— кальцію хлорид
— кальцію фосфат
— кальцію карбонат
?
Який гормон регулює обмін вуглеводів?
— тироксин
— інсулін
— ліпокаїн
— пратіреоідин
?
Який препарат приймає участь у зсіданні крові?
— токофероб
— решинол
— вікасол
— рибофлавін
?
Вкажіть препарат кори наднирників?
— інсулін
— тироксин
— АКГТ
— преднізолон
?
Який препарат застосовують для стимуляції розвитку ембріонів?
— вікасол
— піридоксин
— токоферол
— кальціферол
?
Який препарат застосовують для лікування диспепсій у новонароджених телят?
— фосфрен
— фітин
— риб»ячий жир
— пепсин
?
Вкажіть гормональний препарат протиалергічної дії?
— окситоцин
— інсулін
— тироксин
— кортизону ацетат
?
Який препарат застосовують при анемії?
— фероглюкін
— лецитин
— фосфрен
— кальцію гліцерофосфат
?
Вкажіть гормональний препарат що активізує функцію матки?
— пітуїтрин
— преднізолон
— інсулін
— метилтестостерон
?
Показання щодо застосування аскорбінової кислоти?
— кератит
— рахіт
— остеомаляція
— цинга
?
В яких одиницях позначають фармакологічну активність гормонів?
— грам
— мікрограм
— одиниця дії
— міжнародна одиниця
?
Який препарат застосовують при рахіті?
— ціанокобалмін
— аскорбінову кислоту
— рибофлавін
— ергокальціферол

 

Тести «Вегетотропні засоби»

 

?
Механізм дії холіноміметиків.
— блокують холінореактивні системи
— інактивують ацетилхолін
— стимулюють холінореактивні системи
— блокують передачу імпульсів у гангліях
?
Який препарат має непряму холіноміметичну дію
— карбахолін
— прозерин
— атропін
— платифілін
?
Як впливає атропін на ЦНС.
— не впливає
— пригнічує
— прискорює проходження імпульсів
— збуджує
?
Коли застосовують гангліостимулятори?
— при атонії передшлунків
— при зупинці дихання
— при важких родах
— для збудження кишечника
?
У якій концентрації випускають адреналіну гідротартрат?
— 0,01%
— 0,02%
— 0,1%
— 0,18%
?
Які нервові волокна є адренергічними?
— постгангліонарні симпатичні
— прегангліонарні симпатичні
— постгангліонарні парасимпатичні
— прегангліонарні парасимпатичні
?
Як діє адреналін на периферійні судини?
— розширює
— викликає спазми
— звужує
— ніяк не діє
?
Який алкалоїд одержують з дурману?
— платифілін
— скополамін
— сферофізин
— атропін
?
Показання для застосування карбахоліну
— атонія шлунково-кишкового тракту
— сповільнена робота серця
— сильні скорочення матки
— посилена перистальтика кишечника
?
Препарати, що гальмують передачу нервових імпульсів з соматичних волокон на м’язи
— гангліостимулятори
— адренолітики
— міорелаксанти
— холіноміметики
?
Механізм дії адреналіну
— розширює судини серця, мозку, легень
— звужує судини серця, мозку, легень
— понижує рівень цукру в крові
— понижує кров’яний тиск
?
В яких випадках застосовують лобелін
— при атонії передшлунків
— при асфіксії новонароджених
— при капілярних кровотечах з носа
— для зняття дії карбахоліну
?
Назвіть препарат, що розширює зіницю ока і підвищує внутріочний тиск
— ефедрину гідрохлорид
— карбахолін
— адреналін
— атропін
?
Як діє платифілін на кишечник?
— прискорює перистальтику
— посилює секрецію
— спазмолітично
— не діє
?
Чим блокуються М – холінорецептори?
— малими дозами нікотину
— атропіном
— мускарином
— великими дозами нікотину
?
Як діє карбохолін на залози?
— посилює секрецію
— пригнічує секрецію
— припиняє секрецію
— не впливає
?
Який препарат застосовують як пролонгатор місцевоанестезуючих речовин
— мезатон
— ефедрин
— атропін
— адреналін
?
Коли застосовують міорелаксанти?
— для знерухомлення тканин
— для усунення наслідків отруєння наркотичними засобами
— для зняття спазмів при  ниркових і кишкових коліках.
— для збудження центру дихання
?
Що являє собою цититон?
— 0,5% р-н атропіну
— 1% р-н цитизину
— 0,18% р-н адреналіну
— 0,15% р-н цитизину
?
Вкажіть гормон кори наднирників
— атропін
— інсулін
— норадреналін
— мезатон
?
При  отруєнні якою речовиною атропіну сульфат використовують як антидот
— скополаміном
— платифіліном
— карбахоліном
— лобеліном
?
Вкажіть механізм дії прозерину
— блокує холінореактивні системи
— інактивує фермент ацетилхолінестеразу
— блокує передачу нервових імпульсів з нервових волокон на скелетні м’язи
— збуджує адренореактивні системи
?
У якій концентрації випускається розчин атропіну сульфату
— 0,001%, 0,005%
— 0,01%, 1%
— 2%, 3%
— 0,15%, 0,18%
?
Назвіть ганліостимулятори
— дитилін і диплацин
— атропін і платифілін
— адреналін і норадреналін
— лобелін і цититон
?
Коли призначають карбахолін
— при затримці посліду
— при серцеві недостатності
— при отруєнні наркотиками
— при внутрішніх кровотечах
?
Яку дію викликають холінолітики?
— прискорюють перистальтику кишечника
— звужують зіницю
— послаблюють секрецію залоз
— понижують внутріочний тиск
?
Гангліостимулятори – це речовини, що
— зупиняють капілярні кровотечі на слизових оболонках
— паралізують центр дихання
— рефлекторно діють як стимулятори дихання
— розслаблюють скелетні м’язи
?
Як впливає карбахолін на м’язи шлунка, кишок, матки?
— збуджує
— пригнічує
— розслабляє
— не впливає
?
Які тварини чутливі до дитиліну
— коні
— ВРХ
— коти
— слони
?
Механізм дії холіноміметиків.
— блокують холінореактивні системи
— інактивують ацетилхолін
— стимулюють холінореактивні системи
— блокують передачу імпульсів у гангліях
?
Який препарат має непряму холіноміметичну дію
— карбахолін
— прозерин
— атропін
— платифілін
?
Коли застосовують гангліостимулятори?
— при атонії передшлунків
— при зупинці дихання
— при важких родах
— для збудження кишечника
?
У якій концентрації випускають адреналіну гідротартрат?
— 0,01%
— 0,02%
— 0,1%
— 0,18%
?
Які нервові волокна є адренергічними?
— постгангліонарні симпатичні
— прегангліонарні симпатичні
— постгангліонарні парасимпатичні
— прегангліонарні парасимпатичні
?
Як діє адреналін на периферійні судини?
— розширює
— викликає спазми
— звужує
— ніяк не діє
?
Показання для застосування карбахоліну
— атонія шлунково-кишкового тракту
— сповільнена робота серця
— сильні скорочення матки
— посилена перистальтика кишечника
?
Препарати, що гальмують передачу нервових імпульсів з соматичних волокон на м’язи
— гангліостимулятори
— адренолітики
— міорелаксанти
— холіноміметики
?
Механізм дії адреналіну
— розширює судини серця, мозку, легень
— звужує судини серця, мозку, легень
— понижує рівень цукру в крові
— понижує кров’яний тиск
?
Як діє платифілін на кишечник?
— прискорює перистальтику
— посилює секрецію
— спазмолітично
— не діє

 

Тести «Нейротропні засоби»

 

?
Який з препаратів має більш виражену жарознижуючу дію:
— папаверину гідрохлорид;
— анальгін;
— амідопірин;
— ацетилсаліцилова кислота.
?
Якому виду тварин найбільш доцільно застосовувати спирт для наркозу:
— корові;
— коневі;
— вівці;
— свині.
?
Який препарат має виражену протигрибкову та проти паразитарну дію:
— саліцилова кислота;
— натрію саліцилати;
— ацетилсаліцилова кислота;
— антипірин.
?
Як впливає спирт на всмоктування токсинів:
— сприяє всмоктування;
— сповільнює всмоктування;
— нейтралізує отрути;
— не проявляє дії.
?
Для тварин якого виду не застосовують інгаляційні наркотики :
— коровам;
— коням;
— свиням;
— собакам.
?
Якої концентрації спирт можна вводити внутрішньовенно:
— 30%;
— 70%;
— 90%;
— 95%.
?
Який препарат відноситься до наркотичних анальгетиків:
— анальгін;
— метилсаліцилат;
— папаверину гідрохлорид
— кетанов.
?
Як спирт діє на кровоносні судини:
— розширює;
— звужує;
— не впливає;
— паралізує.
?
Ненаркотичні анальгетики знімають біль, викликаний:
— травмами;
— злоякісними пухлинами;
— спазмами;
— запальними процесами.
?
Який наркотизуючий препарат вводять ректально:
— тіопентал-натрій;
— хлоралгідрат;
— кетаміну гідрохлорид;
— спирт етиловий.
?
Як діють заспокійливі препарати:
— посилюють процеси гальмування і послаблюють збудження;
— блокують нервово-м’язову передачу;
— послаблюють процеси гальмування і посилюють збудження;
— пригнічують продовгуватий мозок.
?
В яких випадках застосовують препарати барбітурової кислоти:
— для тривалого наркозу;
— при пригніченні;
— судорогах;
— для підвищення активності.
?
В яких випадках застосовують заспокійливі препарати:
— при нервових і психомоторних збудженнях;
— для наркозу;
— як снотворні;
— як протисудорожні.
?
Які види дій характерні для аміназину:
— зменшує рухливість;
— знижує температуру тіла;
— знімає дію наркотиків;
— посилює рухливість.
?
Механізм дії транквілізаторів:
— блокують проходження нервових імпульсів;
— знижує збудливість підкоркових ділянок мозку;
— гальмують нервово-м’язову передачу;
— підсилюють процеси гальмування або послаблюють процеси збудження.
?
Як діють барбітурати в середніх дозах:
— викликають наркоз;
— діють снодійно;
— підвищують температуру тіла;
— підвищують активність.
?
Який з препаратів відноситься до групи нейролептиків:
— препарати валеріани;
— сибазон;
— броміди;
— аміназин.
?
Як камфора діє при підвищеній температурі тіла:
— не впливає;
— підвищує на 0,5-1?С;
— знижує;
?
Як кофеїн діє при зовнішньому застосуванні:
— викликає збудження;
— викликає спазм судин;
— підвищує працездатність скелетних м’язів;
— не діє.
?
В якій концентрації випускають камфору для ін’єкцій:
— 2%;
— 5%;
— 15%;
— 20%.
?
Як діє кофеїн на центральну нервову систему:
— збуджує центри кори головного мозку;
— збуджує підкорку;
— посилює нервово-м’язову передачу;
— послаблює гальмівні процеси.
?
Вкажіть властивості камфори:
— білий порошок, легкорозчинний у воді;
— білі куски із специфічним запахом;
— білий голчастий порошок із запахом ефіру;
— гіркий жовтий порошок.
?
Коли призначають кофеїн:
— при сильному збудженні;
— при підвищені температури тіла;
— при отруєнні наркотиками;
— при зупинці серця.
?
На який відділ центральної нервової системи найбільш виражена дія камфори:
— кору;
— підкорку;
— продовгуватий мозок;
— спинний мозок.
?
Який ефект може наступити при передозуванні кофеїну в 15-20 разів:
— отруєння;
— смерть;
— тахікардія;
— збудження.
?
Як діє спирт етиловий в концентрації 70%:
— бактерицидно;
— румінаторно;
— наркотизуючи;
— посилює функцію травних залоз.
?
Як діють наркотичні анальгетики:
— блокують проходження імпульсів до больового центру;
— блокують больовий центр;
— зменшують чутливість больових рецепторів;
— прискорюють проходження больових імпульсів.
?
Чому коровам не можна застосовувати інгаляційні наркотики:
— недостатня наркотична дія;
— виражена токсичність;
— можливість виникнення аспіраційної бронхопневмонії;
— можлива зупинка серця.
?
Який препарат протипоказаний котам:
— саліцилова кислота;
— анальгін;
— метилсаліцилат;
— фенілсаліцилат.
?
В які концентрації спирт посилює ферментативну активність шлункового соку:
— 10%;
— 20%;
— 70%;
— 95%.
?
Втрата больової чутливості називається:
— анестезія;
— аналгезія;
— наркоз;
— аритмія.
?
Яку дозу спирту необхідно ввести корові як проти бродильний засіб внутрішньо:
— 10г;
— 50г;
— 100г;
— 200г.
?
Яка стадія наркозу проявляється першою:
— поверхневий наркоз;
— глибокий наркоз;
— оглушення;
— збудження.
?
Якщо в рецепті не вказана концентрація спирту, якої міцності відпускає аптека:
— 95%;
— 90%;
— 70%;
— 40%.
?
Як впливає спирт на терморегуляцію:
— збільшує теплоутворення;
— зменшує теплоутворення;
— зменшує тепловіддачу;
— посилює тепловіддачу.
?
В яких випадках застосовують нейролептики:
— як заспокійливі;
— снотворні;
— протисудорожні;
— для наркозу.
?
Який препарат проявляє снодійну дію:
— бромкамфора;
— аміназин;
— валеріана;
— фенобарбітал.
?
Який з препаратів відносяться до нейролептиків:
— валідол;
— аміназин;
— настойка валеріани;
— натрію бромід.
?
На який відділ центральної нервової системи діють аналептики:
— спинний мозок;
— продовгуватий мозок;
— мозочок;
— гіпоталамус.
?
Як впливають броміди на центральну нервову систему:
— посилюють і концентрують процеси гальмування;
— пригнічують нервово-м’язову передачу;
— послаблюють процеси гальмування;
— посилюють нервово-м’язову передачу.
?
Для чого використовують настойку валеріани:
— як заспокійливий засіб;
— для зняття судорог;
— як снотворний засіб.
?
Як діють нейролептики:
— посилюють рухливість;
— збільшують агресивність;
— посилюють збудливість;            
— діють заспокійливо.
?
Який препарат одержують із смереки:
— лобелін;
— кофеїн;
— камфору;
— коразол.
?
Як впливає кофеїн на судини:
— розширює судини ока;
— розширює судини нирок;
— звужує судини мозку;
— звужує судини внутрішніх органів.
?
Коли застосовують кофеїн:
— при спазмах судин серця і мозку;
— паралічі периферійних судин;
— прискореному диханні;
— при передозуванні наркотиків.
?
Вкажіть спосіб введення кофеїн-бензоат натрію:
— підшкірно;
— внутрішньом’язево;
— ректально;
— орально.
?
Як діє камфора:
— пригнічує діурез;
— пригнічують дихання;
— нормалізує кров’яний тиск;
— збуджують центри у спинному мозку.
?
Який алкалоїд входить до складу листя чаю:
— лобелін;
— цититон;
— кофеїн;
— папаверин.
?
Як діє кофеїн на діурез:
— посилює;
— зменшує;
— слабо діє;
— не діє.
?
Як діє кофеїн на температуру тіла:
— понижує на 0,2 – 0,5?;
— підвищує на 0,5 — 1?;
— не впливає;
— залежить від дози.