Книга «Довідник ветеринарних препаратів»

 

 

Під редакцією д.в.н., професора,член-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України І. Я.Коцюмбаса

Автори: І. Я. Коцюмбас, В. М.Горжеєв, Ю. М. Косенко, В. П. Музика, В. О. Величко, Д. В. Янович, О. І. Чайковська, Л. Є. Зарума

 

Для спеціалістів ветмедицини і промислової фармації, викладачів і студентів вет., фармацевтичних навчальних закладів і факультетів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Замовлення нової книги з фармакології

 

Навчальний посібник складено відповідно до діючої програми для аграрних вищихнавчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» з дисципліни «Фармакологія».
У навчальному посібнику приділено увагу рецептурі, правилам виписування рецептів, технології виготовлення лікарських форм.
Висвітлено питання загальної фармакології – загальні закономірності дії і шляхи введення лікарських речовин в організм тварин та принципи дозування.
Він складається з 4 розділів: «Рецептура», «Загальна фармакологія»,«Спеціальна фармакологія» та «Ветеринарна фітотерапія».
Навчальний посібник включає питання для самоконтролю, тестові
завдання та зразки рецептів для виписування.
У додатках наведена довідкова інформація, необхідна для засвоєння теоретичного матеріалу і проведення лабораторних занять; викладено питання, що стосуються державного нормування реєстрації, регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини.